Sykynstruksje:

As jo neat ynfolje en op de knop “Sykje bedriuwen en tsjinstferlieners” klikke dan krije jo alle resultaten te sjen.

By it earste fjild ”Wat sykje jo?“ kinne jo op bedriuwsnamme en tsjinst sykje. Bygelyks: tolk of bakker of elektroanika of mp3-spiler.

By it twadde fjild kinne jo op plaknamme of postkoade sykje. Bygelyks: Amsterdam.

As jo ien of beide finkjes selektearje, dan krije jo allinnich oanbieders te sjen dy't foldogge oan dy seleksje.